Education

Fellowship
Child Psychiatry, UCLA Neuropsychiatric Hospital, 1987
Residency
Psychiatry, Yale University School of Medicine, 1985
Internship
Psychiatry, Norwalk Hospital, 1983
Degree
MD, Stanford University School of Medicine, 1982

Medical Board Certifications

Child & Adolescent Psychiatry
American Board of Psychiatry and Neurology, 1989
Psychiatry
American Board of Psychiatry and Neurology, 1988

State License

G55591
 • Locations
 • Education

  Medical Board Certifications

  Child & Adolescent Psychiatry
  American Board of Psychiatry and Neurology, 1989
  Psychiatry
  American Board of Psychiatry and Neurology, 1988

  Education

  Fellowship
  Child Psychiatry, UCLA Neuropsychiatric Hospital, 1987
  Residency
  Psychiatry, Yale University School of Medicine, 1985
  Internship
  Psychiatry, Norwalk Hospital, 1983
  Degree
  MD, Stanford University School of Medicine, 1982